PCA Drilling & Completions Minutes of Meetings, October 31 2007

SIG Meeting held at OLF

Attendees

Kari Anne Håland -UiS, Chungming Rong -UiS, Nejm Saadallah -IRIS, Thore Langeland -OLF, Henning Jansen -National Oilwell Varco

Agenda:

SIG Meeting October 31 2007

Minutes of Meetings

 1. Erfaring fra ISO-15926 kurs på Høvik:
  • Mer praktisk arbeid?
  • Gruppen var teknisk innen datafag, og burde vært bedre tilpasset.
  • Ref. tidligere kurs, var noe mer teknisk mot datamapping.
  • Kurset kanskje deles i to sekvenser, ingeniør-teknisk, og datamodellering?
  • Kurset bør forlenges med en praktisk workshop med UiS, DNV, IRIS?
 2. Leveranser... ingen konklusjoner
 3. TracID:
  • STATUS: Øystein H. har formidlet material i form av inspeksjons rapporter. Disse skal overlevers til DNV for analyse og forslag til videre aksjon. Ett eget sub-team foreslås etablert for å ta TracID videre.
 4. Mapping typ_BaseTypes.xsd til ISO-15926. Kari Anne mapper typer, og initiert kontakt med DNV. Dette er work-in-progress, og kan ende opp i en workshop med DNV (punkt 1).
 5. Semantic Days workshop:
  • Nejm har use-case, kan muligens arbeide med denne på UiS.
  • SIG gruppa møtes med UiO hos NOV, Arild W, onsdag 7. nov 12.00, for å diskutere felles arbeid på workshop/tutorial for SD2008.
 6. SIG dokument:
  • fange faser av Drilling & Completion: plan, drilling, prod-drilling, post-drilling
  • Bruke eksisterende PPT'er for å dokumentere toppen av strukturer.
  • Bruke wiki-formaterte RDS queries for å lage logiske grupper av begreper
  • Bruke HyperBoolTree fra Vestforsk for å visualisere kluster av ontologi
 7. Ingen konklusjoner
 8. Mer energi inn i SIG?
  • Statoil, Eni, CoP kanskje kan stille med resurs personer for SIG'ene?
  • UiS satser på storIKT; dette vil gi resurser til å jobbe med problemstillinger fra SIG.
 9. Dato for neste møte er ikke fastsatt.

Action Items

 • Nejm/Henning starter arbeid med SIG dokumenter, ref item 6
 • Henning forbereder presentasjon av SIG på PCA's årsmøte på Høvik.
 • Thore fasiliterer for TracID prosjekt på ontologi for Inspection Reports
 • Kari Anne med bistand fra Thore planlegger for workshop med DNV i løpet av desember.
Home
About PCA
Reference Data Services
Projects
Workgroups