PCA Drilling & Completions SIG Meeting October 31 2007

Agenda:

 1. erfaring med kurset - forslag til forbedringer, hva mer er det behov for?
 2. leveransene 15.11.07 og 23.4.08
 3. TracID/DOTS - RFID pipe tracking, status
 4. UiS, mapping av WITSML BaseTypes.xsd, status
 5. Semantic Days 2008, PCADC workshop, status
 6. SIG-arbeidet nevnt nedenfor
 7. eventuelle saker fra forrige møte som ønskes addressert
 8. hvordan få mer energi inn i SIG-en?

SIG-oppgaver:

På kurset ble det foreslått at hver SIG bør lage dokumentasjon av scope, struktur og systematikk ved å utarbeide tre dokumenter:

 1. "Beskrivelse av omfang og innhold" -
  • definisjon av domenet, med relasjon til omfang av domener for andre SIG'er
  • eksempler på typiske produkter, informasjon og prosesser som dekkes av denne SIG'en
 2. "Beskrivelse av struktur og semantikk"
  • oversikt over strukturen for denne delen av referanse data biblioteket,
  • beskrivelse av referanse data som er inkludert i biblioteket,
  • relasjon til referanse data modellert av andre SIG'er.
 1. "Beskrivelse av arbeidsmetodikk for vedlikehold og utvidelser"
  • oversikt over viktige meta-data for status av referanse data,
  • beskrivelse av praktiske oppgaver for å oppdatere og versjonere referanse data,
  • beskrivelse av praktiske oppgaver for å legge til nye referanse data.

Disse dokumentene skal ikke være omfattende,men ha klar struktur og lettfattelig innhold (dette er skrevet for domene spesialister som ikke nødvendigvis kan noe om informasjons- modellering,men som vil ha en praktisk veiledning til hvordan de skal jobbe med "sine" referansedata).

Dokumenene bør plasseres sentralt på SIG Wiki, med diskusjonsforum (thread) for spørsmål, kommentarer og forbedringsforslag. Det bør være en ansvarlig "redaktør" for disse dokumentene.

Siden OLF har kontrakt med IRIS så er det naturlig for meg å henvende meg til Nejm og be han om å lage utkast til punktene 1-3 ovenfor, men dette bør kanskje diskuteres i gruppen først . Videre bør punktene 1 og 2 i hvertfall omfatte det som planlegges/ønskes gjort i JIP-en "IO in the High North" innen boring. Punkt 3 kan vi kanskje vente med til vi får en overordnet beskrivelse her for alle SIG-ene fra DNV (Tore). Videre arbeider Magne med en beskrivelse av arbeidsmetodikken i forhold til opplegget i ISO. PCA skal bruke samme rutiner som ISO MA (Maintenance Agency) - så vi får bare håpe at vi får noe fra Magne innen rimelig tid.

Terje er ivrig etter å få inn nytt stoff på PCA-webben. Nejm (og dere andre) kan bare ta kontakt med Terje, Fint om vi får med noe om det som skjer på UIS også - dere har spilt inn Semantically Annotated Web Services (http://www.w3.org/TR/2007/REC-sawsdl-20070828/). Dette burde selvsagt SIG MMT ta fatt i, men kapasiteten der er begrenset. Fint om UIS gir en (kort) begrunnelse for hvorfor dette er/kan bli viktig for PCA. Jeg skal ta ansvar for innkalling av TAB i nær framtid, så dette kan luftes der.

Home
About PCA
Reference Data Services
Projects
Workgroups