HSSE SIG meeting Tromsø 2.11.2007

Agenda

08:30 - 08:35 Innledning og presentasjon av deltagerne
08:35 - 09:40 Kort generell presentasjon av virksomhetene i Tromsø (Invenia, Akvaplan Niva, Universitet i Tromsø)
09:40 - 10:30 IO i OLF og POSC Cæsar Association, herunder organisering og SIGene (Thore Langeland)
10:30 - 11:30 Diskusjon om hva arbeidet i en SIG vil innebære, hva kan vi bidra med, og hvordan ser vi for oss dette
11:30 - 12:15 Lunsj
12:15 - 12:45 Arbeidet med å legge miljødata inn i RDS (Pål Rylandsholm)
12:45 - 13:30 CASCADE og DEPUIS (Pål Rylandsholm)
13:30 - 13:45 Pause`
13:45 - 14:30 EW og miljørapporteringen til myndighetene (Thore Langeland)
14:30 - 15:00 Oppsummering og avslutning

Minutes

Home
About PCA
Reference Data Services
Projects
Workgroups