Library, Archives and Museums -authoritative registries for linked content

(in Norwegian)

08:30 – 08:40 welcome

08:40 – 09:20 Library linked data: Representations of ”aboutness”

by Elise Conradi (NB) Librarians are experts at assigning subject headings and classification numbers to documents in order to describe their aboutness. By employing established subject access systems (SAS), they are thus able to intricately connect documents that are related to one another in terms of subject matter. There are many different types of SAS and many of these are currently being remodeled and published as Linked Data. This talk will take a closer look at various representations of SAS and examine how Linked Data representations of them can be used in practical applications.

09:20 – 10:00 Library linked data: practical considerations

Rurik Greenall (NTNU bibliotek) Linked data is a productive tool in releasing the power of a data set; library data is no exception. At NTNU, the University Library uses linked data as the delivery platform for rich, accessible interfaces; this talk takes a look at the process from creation of semantic metadata to end product.

10:00 – 10:40 Statens Kartverk: autoritetsregistere for stedsnavn

Arvid Lillethun (Statens Kartverk) Foredraget tar for seg fremtidig behov og muligheter med data fra Statens Kartverk. Eksempler blir hentet fra bla INSPIRE prosjektet som baserer seg på ISO/OGC.

10:40 – 11:20 Kultursektoren, digitale opplevelser og Norsk populærmusikk

Robert Engels (ESIS Norge) Digital kulturarv er noe som blir laget hver dag. Oslo Kommune har laget et digital opplevelsessenter for populærmusikk som er komplett tilrettelagt fremtidig bruk i en Linked (Open) Data kontekst. Systemarkitekturen som er brukt i senteret inneholder et digital arkiv basert på åpen kildekode og semantisk teknologi og bruker en rendyrket RDF/OWL/SPARQL løsning for å forsyne ca 200 publikumsstasjoner med data og metadata. I foredraget diskuteres detailene og grunnene for valgene som ble tatt. Det vises også eksempler av hvilken muligheter semantisk teknologi gir i slike sammenheng.

Home
About PCA
Reference Data Services
Projects
Workgroups